ARPANET đã ngừng hoạt động vào năm nào?

ARPANET đã ngừng hoạt động vào năm nào?

Đáp án: năm 1990.

Mạng lưới Advanced Research Projects Agency Network – viết tắt là ARPANET do ARPA Mỹ xây dựng. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là cơ quan có mạng lưới dùng công nghệ chuyển mạch gói đầu tiên hoạt động, và là cha đẻ của mạng lưới Internet toàn cầu hiện nay.

Bình luận Facebook