Cách sửa lỗi Sitecore SXA Search Box Suggestion Not Found

Khi bạn sử dụng SXA trong và thực hiện tính năng Search Suggestion trong Search box mà gặp lỗi Not Found thì phải làm sau?
Để giải quyết lỗi này, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào thư mục => server => solr và core index đang sử dụng để search
Bước 2: Mở thư mục conf và sửa tệp solrconfig.
Bước 3: Thêm các dòng mã sau vào tệp sau đó save và đánh index lại sitecore.sxaSuggester
BlendedInfixLookupFactory
DocumentDictionaryFactory
_language
suggestionadge_s
text_suggester
templatedisplaynameadge_s
true
falsesxaSuggester
true
true
30
true


suggest

Như vậy là bạn đã fix được lỗi Search Box Suggestion Not Found rồi, chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

https://citizensitecore.com/2021/08/16/search-predictions-and-auto-complete-with-sxa/
https://sitecore.stackexchange.com/questions/19379/sxa-autosuggest-results-sorting

Bình luận Facebook