Cách tăng thông số sort_buffer_size trong MySQL

Cách tăng thông số sort_buffer_size trong MySQL được dựng bên trong Docker Container.

  • Bước 1: Mở Docker và truy cập vào MySQL Container của bạn.
  • Bước 2: Click vào mục Files
  • Bước 3: Tìm đến file theo đường dẫn etc/mysql/my.cnf
  • Bước 3: Open file my.cnf và thêm dòng sort_buffer_size = 1G (chỉnh kích thước mà bạn muốn) phía dưới dòng [mysqld]
  • Bước 5: Sau đó lưu lại tệp và restart lại container.

Bên trên là hướng dẫn tăng thông số sort_buffer_size trong MySQL. Chúc các bạn thành công!

Mời bạn xem thêm: Cách cấu hình FormProvider và React Hook Form trong dự án có nhiều thành phần ở vị trí khác nhau

Bình luận Facebook