Cách tạo bộ đếm số lượng người truy cập trong Sitecore

Cách tạo bộ đếm số lượng người truy cập trong Sitecore

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo bộ đếm lưu lượng người truy cập vào item trong sitecore.

Tổng quan

Để bắt đầu, trong template của các item bạn cần tạo thêm 1 field mới mang tên là view với type là number.

Sau đó, hãy thiết lập Standard Value và để view mặc định là 1.

Tiếp đến, từ trong layout bạn hãy bắt đầu viết code lấy ID của item hiện tại.

Thực hiện

  • Bước 1: Viết class hoặc API mới để lấy Item hiện tại, sao đó truy cập vào View Fields.
  • Bước 2: Thực hiện BeginEdit, tiến hành lấy value hiện tại của View Fields
  • Bước 3: Cộng giá trị của view lên +1 cho mỗi lượt truy cập.
  • Bước 4: Tiến hành viết hàm save và EndEdit

Cuối cùng, chỉ cần viết thêm hàm Javascript để request đến API và gửi Item ID lấy được từ Layout.

Như vậy, chúng ta đã phần nào xây dựng được bộ đếm view trong sitecore. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Cách tạo và sử dụng Sitecore Pipelines trong Sitecore

Bình luận Facebook