Cách xoá View trong Composer Sitecore XC đúng cách

Cách xoá View trong Composer Sitecore XC đúng cách

Để xoá view trong composer sitecore xc mà không bị thừa các property sau khi xoá bạn cần thực hiện đúng các bước theo chỉ dẫn.

Đầu tiên, bạn chọn view cần xoá và gỡ bỏ hết các entity đã chọn, sau đó click ok. Các entity đã liên kết sẽ được gỡ bỏ.

Tiếp theo, bạn click vào view muốn xoá và click remove.

Làm theo các bước đơn giản này, bạn sẽ xoá được View ra khỏi các Entity mà không bị thừa.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận Facebook