Chia sẻ API getlink Zing Mp3 2019

Chia sẻ API getlink Zing Mp3 2019

Code này để getlink lấy link mp3 128k, nếu các bạn cần cao hơn thì có thể sử dụng cache có tài khoản vip để thực hiện lấy url. Chúc bạn may mắn 🙂

Sau đây là code getlink mp3, mình đã livestream trên nhóm 4IT Community các bạn có thể xem lại:

<?php
$url = $_GET['link'];
$url = str_replace("zingmp3.vn","m.zingmp3.vn",$url);
$chuoi_get = gzdecode(file_get_contents($url, 0));
$vt3 = strpos($chuoi_get, '/media/');
$vt4 = strpos($chuoi_get, '<section class="info-player-details-box">');
$xuli3= (substr( $chuoi_get, 0, $vt4));
$vt5 = strpos($xuli3, '" data-id="');
$xuli_4 = strip_tags((substr( $xuli3, $vt3, $vt5)));
$xuli_5 = (explode('"',$xuli_4));
$link_json = "https://m.zingmp3.vn/xhr".$xuli_5[0];
//Lay link MP3 tu JSON
$url = gzdecode(file_get_contents($link_json));
$de_s = json_decode($url, true);
$link_play_mp3 = $de_s['data']['source']['128'];
echo $link_play_mp3;

Bên trên là code lấy link Zing Mp3, mình viết gấp nên chưa hoàn chỉnh các bạn tự khai thác phát triển lại. Cảm ơn vì bạn đã đọc bài viết

Video: https://www.facebook.com/groups/4it.community/2268916163190475/

Bình luận Facebook