Chia sẻ khóa học Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển

Chia sẻ khóa học Cấu trúc dữ liệu & giải thuật qua ví dụ kinh điển

Dưới đây là khoá học và nền tảng giúp bạn phỏng vấn việc qua nhiều ví dụ kinh điển. Rất có ích cho bạn nào đi xin việc, không cần nói nhiều. Các bạn kéo xuống tải tài liệu về xem nhé!

Download: https://goo.gl/8ZH1nr