Chia sẻ tài liệu ôn thi học sinh giỏi Sinh lớp 12 (2017 – 2018)

Chia sẻ tài liệu ôn thi học sinh giỏi Sinh lớp12 (2017 – 2018)

Đây là tài liệu dành cho học sinh lớp 12 ôn thi học sinh giỏi sinh học, tài liệu có đáp án và chi tiết. Đây là tài liệu mình sưu tầm được nên có phần nhìn thấy có phần không nhưng cũng giúp được bạn phần nào kiến thức Sinh 12 NC. Để xem đầy đủ, bạn tải về từ link dưới

jpg2pdf

 

Download: https://drive.google.com/file/d/1VRkZ64o3n1ad_jKkF-oV2N1kBM5GWuCm/view?usp=sharing