Có thể triển khai ASP.NET Web Application lên Heroku không?

Bạn đang phát triển một ứng dụng App và muốn triển khai nó? Bạn nghĩ vẫn có thể triển khai nó lên như cách làm với ASP.NET Core? Bài viết này sẽ giải đáp việc triển khai lên Heroku.

Ứng dụng web được tạo ra từ “ASP.NET Web Application ()” không thể deploy lên Heroku được vì hiện tại không có buildpack nào hỗ trợ cho việc đó cả. Vì ASP.NET Web Application (.NET framework) sử dụng framework aspnet:4.x-​windowsservercore-ltsc201x.

Một số giải pháp khác bạn co thể tham khảo qua:

  • Azure: từ Visual Studio bạn có thể publish sản phẩm lên Web App hỗ trợ .NET Framework cho ứng dụng của bạn.
  • Docker: bạn có thể tạo images trên đây là đăng ký với các dịch vụ có hỗ trợ registry để đẩy web application của bạn lên.
  • Somee.com: đây là lựa chọn tốt nếu bạn đang cần một nơi để thử nghiệm ứng dụng ASP.NET Web Applicatiion của bạn. Nó hỗ trợ sẵn luôn Sql Server trên cùng nền tảng với dung lượng SQL đến 30MBWeb là khoảng 150MB.

bài viết này đã giúp các bạn có lựa chọn thay thế trong việc băn khoăn không thể triển khai ASP.NET Web Application lên Heroku.

 

Xem thêm: Nhận dạng giọng nói tiếng Việt offline dùng Machine Learning

Bình luận Facebook