Công của lực điện hiệu điện thế (Lý thuyết) – Lý 11NC

(Lý thuyết) – Vật Lý 11

1.Công của lực:

Công của lực tác dụng lên một điện tích không phụ thuộc vào dạng đường đi của điện tích mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi trong .

Biểu thức: A=q.E.d

2.Khái niệm :

a.Công của lực điện và hiệu thế năng của điện tích:

A= WM-WN

b.Hiệu điện thế, điện thế:

(VM-VN) được gọi là hđt giữa 2 điểm M,N và kí hiệu UMN

Biểu thức: A=q.UMN

*Nghĩa là hđt giữa 2 điểm MN:

  • Hiệu điện thế giữa hai điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường khi có một điện tích di chuyển giữa hai điểm đó.

  • Biểu thức: UMN=VM-VN=AMN/q

3.Công thức liên hệ giữa và hiệu điện thế:

Biểu thức: E= UMN/d

Bình luận Facebook

Để lại một trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *