Điện trường (Lý thuyết) – Lý 11NC

Điện trường (Lý thuyết) – Vật Lý 11 Nâng Cao

1.Điện trường

a.Khái niệm điện trường:

Điện trường là một điện tích tác dụng lực điện lên các điện tích khác ở gần nó. Ta nói xung quanh điện tích có điện trường.

b.Tính chất cơ bản của điện trường:

Là tác dụng lực điện lên điện tích đặt trong nó.

2.Khái niệm cường độ điện trường:

 • Khái niệm: Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực điện của điện trường tại điểm đó.

 • Biểu thức: E = F/q

 • Hay E-> = F->/q

 • Nếu q > 0, E ^^F

 • Nếu q < 0, E ^_F

 • Đơn vị: V/m

3.Đường sức điện:

a.Định nghĩa:

Đường sức điện là đường được vẽ trong điện trường sao cho tiếp tuyến tại bất kì điểm nào trên đường cũng trùng với phương của vecto cường độ điện trường tại điểm đó.

b.Tính chất của đường sức điện:

 • Tại mỗi điểm chỉ vẽ được được duy nhất một đường sức điện
 • Các đường sức điện không bao giờ cắt nhau
 • Đường sức điện là những đường cong không kín xuất phát từ điện tích + và tận cùng là điện tích – (hoặc vô cực)
 • Nơi cao có cường độ điện trường lớn hơn thì đường sức điện được vẽ dày hơn và ngược lại.

c.Điện phổ: (SGK)

4.Điện trường đều:

Là 1 điện trường mà vecto cđđt như nhau tại mỗi điểm, có đường sức điện là những đường thẳng song song và cách đều nhau

5.Điều trường của một điện tích:

Biểu thức: E= (k.|Q|)/r^2

*Qui ước dấu:

 • Nếu Q > 0 thì E hướng ra xa Q

 • Nếu Q < 0 thì E hướng về Q

 • E có phương trùng với đường thẳng nối điểm tích đến điểm đang xét

6.Nguyên lí chồng chất điện trường

Vecto = (->)

_=ngược chiều

E->M=E->1+E->2…+E->n

Nếu:

+ E->1^^E->2 => EM = E1+E2

+ E->1^_E->2 => EM = |E1-E2|

+ E->1 vuông góc E->2 => EM=căn E->1^2+E->2^2

+ E->1 hợp E->2 1 góc anfa => EM^2 = E1^2 + E2^2 + … + 2E1.E2.cos(anfa)

 

 

Bình luận Facebook

Để lại một trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *