Điều khiển từ xa được phát minh vào năm nào?

Điều khiển từ xa được phát minh vào năm nào?

Điều khiển từ xa được phát minh vào năm nào? Ai là người tạo ra nó và nó có tác dụng gì và được ứng dụng như thế nào?

Đáp án: 1898.

Điều khiển từ xa hay viễn khiến (remote controller) là thành phần của một thiết bị điện tử, thường là TV, đầu đĩa, máy hát, máy điều hòa, quạt… và được sử dụng để điều khiển chúng từ một khoảng cách ngắn không qua dây dẫn.

Bình luận Facebook