Full mã nguồn web phát thanh radio miễn phí

Full mã nguồn web phát thanh radio miễn phí

Mã nguồn web phát thanh radio miễn phí, sử dụng PHP thuần và không có kết nối CSDL, lưu trữ I/O.

Mã nguồn cũ của web amthanhviet(.)net, web nghe các kênh phát thanh trên địa bàn tỉnh. Các bạn có thể tải về và khám phá thêm mã nguồn tại đây: https://github.com/nhannt201/amthanhviet.net_old

Mã nguồn này có các chức năng: nhắn tin, điều khiển lịch phát radio và stream radio trực tuyến, .v.v và nhiều chức năng khác.

Đây là mã nguồn nằm trong dự án nghiên cứu cũ. Các bạn tham khảo nhé vì nó có nhiều sai sót và không thật sự hoàn chỉnh.

Bằng cách sử dụng và tận dụng lại các mã. Bạn có thể xây dựng lại website mới dựa trên ý tưởng từ các nội dung sẵn có.

Chúc các bạn thành công với mã nguồn này nhé!

Bình luận Facebook