Hãy tìm một vài ví dụ về trạng thái cắn rứt của lương tâm mà em biết.

Hãy tìm một vài ví dụ về trạng thái cắn rứt của lương tâm mà em biết.

Đây là ví dụ về trạng thái cắn rứt lương tâm khi con người mắc phải và làm thế nào nhận viết một người đang cắn rứt lương tâm?

Ví dụ về lương tâm
* Trạng thái cắn rứt lương tâm: khi cá nhân có hành vi sai lầm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và cảm thấy ăn năn, hối hận.
*Ví dụ: Bạn A cảm thấy ray rứt và hối hận vì đã vô cớ gây sự đánh bạn mình bị thương, phải nhập viện và tạm nghỉ học. Bạn B cảm thấy rất ăn năn hối hận vì đã có lời nói, hành vi, cử chỉ vô lễ với thầy (cô)…

Bình luận Facebook