Hoàn cảnh ra đời Bình Ngô Đại Cáo

Hoàn cảnh ra đời Bình Ngô Đại Cáo:

Ai là người đã viết nó và ý nghĩa của nó là gì?

Nó được ra đời sau khi khởi nghĩa Lam Sơn Thắng Lợi Nguyễn Trãi thừa lệnh Lê Lợi viết bài cáo này

Wikipedia: Bình Ngô đại cáo (chữ Hán: 平吳大誥) là bài cáo viết bằng văn ngôn do Nguyễn Trãi soạn thảo vào mùa xuân năm 1428, thay lời Bình Định Vương Lê Lợi để tuyên cáo về việc giành chiến thắng trong cuộc kháng chiến với nhà Minh, khẳng định sự độc lập của nước Đại Việt. Đây được coi là bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai …

Bình luận Facebook