Là học sinh trung học em thấy mình có những nghĩa vụ nào?

Là học sinh trung học, em thấy mình có những nghĩa vụ nào?

Tuân thủ nội qui nhà trường: kỷ luật, giờ học, đồng phục, giày dép…
– Đóng học phí đúng thời gian qui định.
– Đóng học phí học lại và lệ phí thi lại (nếu có) theo đúng thời gian quy định.
– Tham gia đầy đủ các phong trào văn – thể – mỹ do các đoàn thể phát động (đây là 1 trong những căn cứ để xét điểm rèn luyện theo học kỳ, năm học của học sinh).

Bình luận Facebook