Lỗi cài đặt Sitecore Commerce Bootstrap 503 Service Unavailable

Khi bạn cài đặt Commerce 10.1 (XC) bị lỗi 503 thì làm thế nào để sửa lỗi này?

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn Cách sửa lỗi cài đặt Bootstrap 503 Service Unavailable

Dưới đây là mã lỗi nhận được:

VERBOSE: POST https://commerceops.sc.com/commerceops/Bootstrap() with 0-byte payload
Install-SitecoreConfiguration :
Service Unavailable
Service Unavailable

Vậy, làm thế nào để sửa lỗi trên. Trước tiên bạn cần kiểm tra lại đã đủ các thành phần cài đặt hay chưa. Thành phần quan trọng nhất đó là phần mềm Redis. Bạn hãy đảm bảo đã cài đặt nó thành công trước khi cài XC.

Nếu chưa cài đặt Redis, bạn có thể tải về tại đây: https://github.com/microsoftarchive/redis/releases (Redis-x64-3.0.504.msi)

Sau khi đã cài đặt Redis, bạn tiến hành gỡ và cài đặt lại Sitecore XC là được.

bài viết đã giúp bạn fix được lỗi Sitecore Commerce Bootstrap 503 Service Unavailable.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận Facebook