Mô hình P2P (P2P Model)

()

Trong mô hình P2P, tất cả các hệ thống đầu cuối đều có khả năng và trách nhiệm tương đương và một trong hai bên có thể bắt đầu phiên giao tiếp. Những người tham gia một phần tài nguyên phần cứng của riêng họ. Do đó, những người tham gia vừa là nhà cung cấp tài nguyên vừa là người yêu cầu tài nguyên và sử dụng các chương trình mạng tương tự để kết nối với nhau.

P2P

Lợi ích của P2P:
– Không cần máy chủ cơ sở dữ liệu và ứng dụng chuyên dụng
– Cải thiện khả năng mở rộng và độ tin cậy (không có điểm lỗi duy nhất)
Những tồn tại và điểm yếu của của P2P:
– Bảo mật kém
– Thiếu kiểm soát tập trung
– Máy tính dùng chung tài nguyên có thể bị chậm hiệu suất
Kết nối mạng P2P cho phép dễ dàng chia sẻ và tải xuống các tệp có bản quyền
– Đó là lợi ích hay khuyết điểm?

Tham khảo: Client/server and peer-to-peer models: basic concepts (Dmitri Moltchanov September 04, 2013)

Xem thêm: MỘT CHÚT VỀ KIẾN THỨC NỀN

Bình luận Facebook