Một vài nghiên cứu sinh học về dâu tằm

Một vài nghiên cứu sinh học về dâu tằm

Đây là bài viết mang tính nghiên cứu cá nhân, giám sát và quan sát các trạng thái khác nhau của cây dâu tằm từ ra trái đến kết thúc dòng đời tạo quả.

Quá trình phát triển của cây dâu tằm. Dưới đây là quá trình dâu tằm chín.

Dâu tằm chín
Dâu tằm đang chín và non
Dâu tằm non
Dâu tằm khi mới lớn
Trái dâu tằm bắt đầu chín hồng nhạt
Dâu tằm
Dâu tằm chín
Dâu tằm chùm

Thỉnh thoáng, cây ở bên ngoài tự nhiên  sẽ bị nhiễm một số bệnh như gầy. Các loại bệnh trên dâu tằm:

Bệnh trên lá dâu tằm
Ổ gầy trên quả dâu tằm
Gầy trên lá dâu

Theo dõi, quá trình lá dâu bị héo dần

Lá dâu già
Lá dâu tằm sắp khô
Lá dâu tằm sắp khô
Lá dâu tằm khô
Lá dâu tằm khô

Lá dâu tằm bí héo khi bị cắt bỏ khỏi cây

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Ngoài ra, nó còn được kí sinh bởi cây tầm gửi

Tang ký sinh cây dâu, cây tầm gửi

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

View post on imgur.com

Bài nghiên cứu sinh học về dâu tằm đến đây là hết, cảm ơn bạn đã đọc!

Xem thêm: Tôi đã hiểu mã độc theo ý mình như thế nào?

Bình luận Facebook