Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây quang hợp là bao nhiêu?

Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây quang hợp là bao nhiêu?

Nhiệt độ thích hợp nhất cho cây là bao nhiêu là tốt? Cây quang hợp như thế nào và làm sao để cây sống tốt và khoẻ mạnh?

Thêm: Quang hợp là quá trình thu nhận năng lượng ánh sáng Mặt trời của thực vật, tảo và một số vi khuẩn để tạo ra hợp chất hữu cơ phục vụ bản thân cũng như làm nguồn thức ăn cho hầu hết các sinh vật trên Trái Đất…

Đáp án: 25-30 độ C.

Bình luận Facebook