P2 trong tiếng anh có nghĩa là gì?

P2 trong tiếng anh có nghĩa là gì?

Thông thường trong lớp học bạn hay bắt gặp từ P2, vậy P2 trong tiếng Anh có nghĩa là gì?

Thông thường ở thì bạn sẽ bắt gặp P2, đây là kí hiệu trong sách giáo khoa hay hướng dẫn. P2 (Past 2)thì hay Verb 2

Bình luận Facebook