Protocol viết trong nghiên cứu Clinical

Trừu tượng

Viết một đề nghị nghiên cứu có lẽ là một trong những thách thức nhất và khó khăn nhiệm vụ như nghiên cứu là một khu vực mới cho đa số sinh viên tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu mới. Mục đích của bài viết này là tóm tắt các bước quan trọng nhất và hướng dẫn cần thiết để sản xuất một giao thức nghiên cứu tiêu chuẩn. Thành công học tập và hành chính của bất kỳ dự án nào thường được xác định bằng cách mua một khoản trợ cấp cho lĩnh vực nghiên cứu liên quan. Do đó, chất lượng của một giao thức chủ yếu là cần thiết để đạt được thành công trong cuộc cạnh tranh khoa học.

Từ khoá: Academia, Grant, cao hơn giáo dục, nhà nghiên cứu

Giao thức (Protocol) là gì?

Nghiên cứu lâm sàng được tiến hành theo một kế hoạch (một giao thức) hoặc kế hoạch hành động. Giao thức này chứng tỏ các nguyên tắc để tiến hành phiên làm việc. Nó minh họa những gì sẽ được thực hiện trong nghiên cứu bằng cách giải thích từng phần thiết yếu của nó và làm thế nào nó được thực hiện. Nó cũng mô tả sự đủ điều kiện của những người tham gia, chiều dài của nghiên cứu, các loại thuốc và các xét nghiệm liên quan.

Một giao thức được đạo diễn bởi một nhà nghiên cứu trưởng. Sức khỏe của những người tham gia sẽ được thường xuyên kiểm tra bởi các thành viên của nhóm nghiên cứu để cuối cùng đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của nghiên cứu.

 

Bình luận Facebook

Để lại một trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *