Sắp xếp số theo thứ tự giảm dần không sai vị trí PHP

Thông thường, khi sắp xếp số theo thứ tự giảm hay tăng từ cơ sở dữ liệu ta dùng DESC nhưng trong một số trường hợp chúng lại hiển thị không đúng. Vậy làm cách nào để khắc phục?

Sắp xếp số theo thứ tự giảm dần không sai vị trí PHP

Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để sắp xếp số theo thứ tự giảm dần PHP mà không bị sai lệch:
Khi dùng cú pháp: SELECT … FROM … ORDER BY … DESC, ta áp dụng cho trường hợp sau:
Trường hợp A
A=1743 
B=777
C=3
Kết quả trả về sẽ là: B C A hay 777 3 1743, để sửa lỗi này bạn bạn sửa đoạn mã trên như sau:
SELECT … FROM … ORDER BY … + 0 DESC
Hoặc
SELECT … FROM … ORDER BY cast(… as unsigned) DESC

Kết quả sẽ là: 1743, 777, 3 hay A,B,C

Chỉ với mẹo nhỏ này ta đã sửa được lỗi đúng không nào? Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn bạn xem bài viết thú vị này 🙂
Bình luận Facebook