Sự khác nhau giữa KeyUp và KeyDown trong lập trình

Bài viết này sẽ nói sự khác nhau giữa KeyUp và KeyDown trong Javascript. Các ngôn ngữ lập trình khác có thể giống hoặc khác nhau so với lý thuyết này.

KeyUp: Khi các ký tự trên bàn phím được gõ đến ký tự nào thì KeyUp sẽ nhận đến ký tự ấy.

Ví dụ, bạn có một input và một label với class=”follow” và sử dụng Javascript để hiển thị các từ khóa đang gõ trên input hiển thị đồng thời trên label. Khi bạn gõ “abc” thì label cũng hiện abc giống như input.

KeyDown: Hoạt động giống như KeyUp nhưng delay một kí tự.

Tương tự ví dụ trên, khi bạn gõ abcd thì label chỉ hiển thị abc tất là đã bỏ qua một ký tự d. Thay vì đồng bộ hiển 4 kí tự keydown chỉ hiển thị 3 tự.

Trên đây chỉ sự khác nhau giữa KeyUp và KeyDown, hy vọng nó giúp ích cho việc nghiên cứu và học tập của bạn!

 

Xem thêm: Sự khác nhau giữa Overload và Override trong C#

Bình luận Facebook