Sửa lỗi (Sitecore Identity/Admin) No client with id “postman-api”

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi (Sitecore Identity/Admin) No client with id ‘”postman-api”‘ found. aborting

Lỗi này phát sinh do các thay đổi cập nhật từ Sitecore 10 lên Sitecore 10.1.

Chi tiết mã lỗi:

Request starting HTTP/1.1 POST http://sc1010.identityserver/connect/token application/x-www-form-urlencoded 117 2022-05-14T09:13:52.9797095+07:00 [INF] (Sitecore Identity/Admin) Invoking IdentityServer endpoint: “IdentityServer4.Endpoints.TokenEndpoint” for “/connect/token” 2022-05-14T09:13:52.9801974+07:00 [ERR] (Sitecore Identity/Admin) No client with id ‘”postman-api”‘ found. aborting

Để sửa lỗi này, bạn cần thay đổi tệp Sitecore.Commerce.IdentityServer.Host.xml cấu hình commerce trong thư mục SIF sau khi giải nén từ SIF.Sitecore.Commerce.*. Nó nằm trong thư mục IdentityServer.

.\IdentityServer\Sitecore.Commerce.IdentityServer.Host.xml

Bạn tiến hành tải file XML này về và thay thế tệp mặc định là được. Ngoài ra, nếu bạn có tuỳ chỉnh domain cài đặt mặc định của Sitecore XC thì cũng cần thay đổi cho phù hợp nhé!

Sau đó, tiến hành gỡ và cài đặt lại Sitecore XC là được.

Link xml: https://github.com/nhannt201/SitecoreXCXML

Tham khảo tài liệu gốc tại đây: https://support.sitecore.com/kb?id=kb_article_view&sysparm_article=KB1000801

Chúc các bạn thành công!

Bình luận Facebook