Thành Cổ Loa còn có tên gọi nào khác?

Đáp án:
Thành Cổ Loa xưa thuộc về Bắc Ninh còn có tên Tử Long Thành, người Đường gọi là Côn Luân Thành.

Wikipedia: Cổ Loa là kinh đô của nhà nước Âu Lạc, dưới thời An Dương Vương vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên và của nhà nước phong kiến dưới thời Ngô Quyền thế kỷ 10 sau Công nguyên. Hiện nay, di tích Cổ Loa thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội…

Xem thêm: Từ loại là gì? Thế nào là Từ loại?

Bình luận Facebook