Thấu kính có bao nhiêu mặt phẳng?

Thấu kính có bao nhiêu mặt phẳng?

Theo bạn, thấu kính có bao nhiêu mặt phẳng?

Trong quang học, một thấu kính (phía Nam Việt Nam đọc là thấu kiếng) là một dụng cụ quang học dùng để hội tụ hay phân kỳ chùm ánh sáng, nhờ vào hiện tượng khúc xạ, thường được cấu tạo bởi các mảnh thủy tinh được chế tạo với hình dạng và chiết suất phù hợp…

Đáp án: Một mặt phẳng

Bình luận Facebook