Thư viện VoiceNET dễ dàng tạo chức năng Voice Command Control C#

Thư viện VoiceNET dễ dàng tạo chức năng Voice Command Control C#

Thư viện VoiceNET giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng tạo chức năng Điều khiển lệnh bằng giọng nói thông qua Label Prediction. Nó giúp phát triển phần mềm điều khiển bằng giọng nói trong thời gian thực. Nó miễn phí hỗ trợ sử dụng trực tuyến và ngoại tuyến. Đây là dự án phát triển cộng đồng nhằm giúp mọi người tiếp cận công nghệ nhận dạng giọng nói dễ dàng hơn.

Đây là một dự án nghiên cứu từ cuộc thi FPT Edu Research Festival 2021, thư viện VoiceNET Library.

Thư viện với mục tiêu phục vụ cộng đồng 🌏 công cụ miễn phí để xây dựng chức năng Voice Command Control trong thời gian thực và trên bản ghi âm.

Đối tượng: .NET (C#).
Tính năng: Xây dựng chức năng điều khiển bằng giọng nói trong thời gian thực hoặc bên bản ghi âm. Nó sử dụng được trực tuyến lẫn ngoại tuyến.
Thư viện VoiceNET Library miễn phí và có sẵn trên Github và Nuget.
Truy cập vào Github để xem chi tiết hướng dẫn sử dụng.
Bình luận Facebook