Trốn tránh hay đối mặt?

Sự lựa chon chỉ có một, tôi nên chọn cách trốn tránh hay đối mặt trực tiếp với nó?

Có những lúc bế tắc tôi chỉ muốn bỏ trốn, công việc ngoài xã hội thì nhiều nhưng đối mặt với các vấn đề mà mình chưa bao giờ thấy trước đây thì đó là cả vấn đề. Là vấn đề vô cùng lớn không phải cứ muốn là được cụ thể là khi bạn nhận một công việc mà nó trái với chuyên ngành bạn đang học và lúc bạn làm và không có ai hướng dẫn cụ thể chi tiết chỉ sơ sài vài chỗ thì những vấn đề phụ phát sinh thì làm sao? Bạn sẽ đối mặt với nó như thế nào?

Đúng, tôi đã chọn đối mặt với nó, dù kết quả có sai bị khách hàng trách thì cũng chịu vì vốn không ai hướng dẫn cận kẻ ngay từ đâu thì mình chỉ biết làm thế mà xem biểu cảm phản ứng của khách hàng mà rút kinh nghiệm. Và cứ như thế dần dần tự bản thân học hỏi nhưng mỗi lần đối mặt với điều không đúng mình lại thấy khó chịu và muốn tránh né nó vô cùng…

 

Bình luận Facebook