Vì sao nói mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển?

Vì sao nói mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển?

Từ mâu thuẫn nảy sinh, khi được giải quyết sẽ phá vỡ những cái có sẵn. Đồng thời tạo cái mới, kế thừa và phát huy cái cũ, nhưng cũng nảy sinh mẫu thuẫn mới.

Do mẫu thuẫn mà nhiều cái mới được tạo ra tiến bộ hơn cái cũ, từ đó mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển

Bình luận Facebook