Cách chuyển Script Sitecore để cài đặt Offline

Bài viết hướng dẫn chuyển Script Sitecore để cài đặt Offline.

Để có thể cài đặt Sitecore offline, các bạn cần tải về hết các file được đính kèm. Để làm điều đó, các bạn cần mở script và tải từng file với link được cung cấp sẵn. Sau đó, các bạn đổi tên các file tải về theo format của script.

Đầu tiên, đó là file Prerequisites.json

Script Jsson Sitecore install

Các bạn có thể thấy các đường dẫn file, tiến hành tải về hết các tập tin này. Sau đó, truy ra tên file từ mảng và đổi tên theo format. Ví dụ file WebPlatformInstaller_x64_en-US.msi sau khi tải về sẽ có tên là WebPlatformInstaller_amd64_en-US.msi

script filename download sitecore

Bước tiếp theo, sau khi tải đủ các file và đổi tên, tiến hành coppy các tập tin đã tải về vào thư mục C:\Users\<Your_PC_Name>\AppData\Local\Temp

Cuối cùng, các bạn tải về các file script đã chỉnh sửa sẵn tại đây: ScriptSitecoreInstallOffline

Cách tương tự với file Solr-SingleDeveloper.json.

Rút ra đã chỉnh sửa gì trong script trên?

  • Xoá các mảng Download trong Tasks để script bỏ qua các bước tải về.

Đã hành động thủ công các bước nào?

  • Thực hiện bước tải về thủ công và đổi tên file
  • Sao chép các file tải về vào thư mục Temp.

Kết quả đạt được: Dùng được Script Sitecore để cài đặt Offline.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm: Cách solr indexing tự đánh trong Sitecore?

Bình luận Facebook