Cách solr indexing tự đánh trong Sitecore?

Trong sitecore khi nào solr indexing tự động và các cách để indexing trong sitecore.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cũng như giải thích cách sitecore đánh indexing. Indexing trong sitecore là phần quan trọng để tăng hiệu suất truy cập và hiển thị dữ liệu.

Sau khi published:

  • Sitecore sẽ indexing sau khi bạn published một 1item mới
  • Indexing tự động sau khi published toàn bộ trang web

Tóm lại, sau khi quá trình published bất kì hoàn tất, sitecore sẽ tự động indexing lại

Indexing thủ công

Đây là quá trình indexing do bạn tự thực hiện, phần này nằm trong Control Panel -> Indexing -> Indexing Manager.

Tại đây, bạn sẽ tiến hành đánh indexing thủ công, chọn một hay nhiều core để tiến hành rebuild lại indexing.

Thông thường, người ta thường dùng nó để build lại các computed field sau khi đã có những thay đổi và chỉnh sửa.

Xem thêm: Cách tạo bộ đếm số lượng người truy cập trong Sitecore

Bình luận Facebook