Cách mã hoá ảnh đơn giản với Encode Base64 trong PHP

Cách mã hoá ảnh đơn giản với Encode Base64 trong PHP

Có nhiều giải pháp để mã hoá hình ảnh, Encode Base64 là một trong số đó. Khi chuyển hình ảnh về dạng này ảnh được hiển thị trực tiếp từ Encode Base64 Image mà không qua URL ban đầu, điều này có nghĩa là sau khi bạn đã mã hoá thì bạn sẽ dùng code đã mã hoá này thay thế cho link ảnh ban đầu.

Cách mã hoá này có ưu điểm là giúp bạn tránh được việc link ảnh bị die, hiển thị hình ảnh nhanh hơn và không sợ bị lỗi liên quan đến https. Tuy nhiên, nó cũng có nhược điểm là khi bạn dùng để hiển thị ảnh code in ra sẽ dài và nặng hơn.

Một chút giới thiệu về cách mã hoá này thôi. Bây giờ ta tiến hành thực hiện, các bạn làm theo hướng dẫn bên dưới.

//C1: dùng trên host
$path = "myfolder/myimage.png"; 'duong-dan-ảnh-trên-host
$type = pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION);

//C2: dùng từ URL get content về rồi mã hoá
$path = "http(s)://mydomain.com/myimage.png"; 'duong-dan-ảnh-từ-web
$headers = get_headers($path, 1);
$type = $headers["Content-Type"];

$data = file_get_contents($path);
$base64 = 'data:image/' . $type . ';base64,' . base64_encode($data);
//KQ => ảnh đã được encode sang base64

Code trên hoạt động bằng cách lấy content và header (để xem type ảnh) của ảnh rồi sao đó đưa vào phần mã hoá trả về kết quả $base64.

DEMO:

<?php

$path = "https://i.imgur.com/uTWm5ez.jpg"; 
$headers = get_headers($path, 1);
$type = $headers["Content-Type"];

$data = file_get_contents($path);
$base64 = 'data:image/' . $type . ';base64,' . base64_encode($data);

echo "<img src='".$base64."'/>	";	

 

Bài viết mã hoá ảnh đơn giản đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã đọc <3

Xem thêm: Chia sẻ API getlink Zing Mp3 2019

Bình luận Facebook