Call Custom Plugin API trên Sitecore XC 10.1

Khi bạn tuỳ chỉnh plugin trên Sitecore XC 10 mà bị lỗi không call được API thì bài viết này sẽ hướng dẫn bạn điều đó. Khi nâng cấp lên Sitecore XC 10.1 trở lên có một số thay đổi sau trong việc gọi API.

Call Custom Plugin API trên Sitecore XC 10.1

CommandsControllers

Phiên bản Sitecore 9.3 hay 9.2

[HttpPut]
[Route(“SampleCommand()”)]

Sang phiên bản Sitecore 10.1 bạn cần thêm RouteName và ODataRoute như cấu trúc bên dưới.

[HttpPut]
[ODataRoute(“SampleCommand()”, RouteName = “api”)]

Sau khi thay đổi, tiến hành build và publish lại project của bạn là được.

Call Custom Plugin API trên Sitecore XC 10.1

Chúc các bạn thành công!

 

Xem thêm: Lỗi cài đặt Sitecore Commerce Bootstrap 503 Service Unavailable

Bình luận Facebook