Sửa lỗi ports are not available khi run Docker Desktop

Lỗi ports are not available:

Mã lỗi: docker: Error response from daemon: Ports are not available: exposing port TCP 0.0.0.0:80 -> 0.0.0.0:0: listen tcp 0.0.0.0:80: bind: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions.

Cách sửa lỗi: Mở CMD với quyền admin, sau đó chạy lệnh sau:

netsh http add iplisten ipaddress=::

Tiến hành thử chạy lại lệnh là được.

 

Xem thêm: Lỗi publish custom plugin api trên BizTool Sitecore XC 10.1

 

Bình luận Facebook