Ai là là người lồng tiếng cho Google Dịch Việt Nam?

Ai là là người lồng tiếng cho Google Dịch Việt Nam?

Có bao giờ bạn tò mò về giọng nói trên Google Dịch Việt Nam không? Đây có thể là người đã lồng tiếng cho Google Dịch Việt Nam nhé!

Đáp án: Cô Thu Dung. Tuy nhiên còn có đáp án khác nhiều người nghi ngờ, người lồng tiếng thật sự là Phương Thoa

https://i.imgur.com/urmyN5H.png
Nhưng theo một câu hỏi trên Quora thì những giọng nói trên Google Dịch được máy tính tổng hợp lại và không xác định được giọng nói rõ ràng của người đọc

Who is the voice of Google Translate in Vietnamese?

https://i.imgur.com/0Meyc5u.png

“Nó không phải là một giọng nói thực sự; nó được tổng hợp bởi một chương trình máy tính.”

Bình luận Facebook