Bảo mật Cơ sở dữ liệu là gì?

Bảo mật CSDL là gì?

  • Ngăn chặn sự truy cập trái phép
  • Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng
  • Đảm bảo thông tin không bị mất hoặc bị thay đổi ngoài ý muốn.
  • Không tiết lộ nội dung dữ liệu cũng như chương trình xử lý.

Nguồn: Sách Tin học lớp 12.

Bình luận Facebook