Remove.bg và Removal.ai công cụ nào tốt hơn?

.ai ?

Bạn tìm công cụ để tách chủ thể ra khỏi nền tự động với AI thì Remove.bg và sẽ hiện ra. Bạn bắt đầu phân vân và không biết nên chọn công cụ nào?

https://www.remove.bg/

Nếu bạn đang thắc mắc thì bài viết này sẽ làm rõ cho bạn.

Mình đánh giá cao cả 2 công cụ trên. Tuy nhiên, Remove.bg tốt hơn là Removal.ai do các kết quả demo mình đã thử trên 2 trang này.

Trang .bg cho kết quả chuẩn xác. Đoi khi trang .ai đôi khi lại cắt đứt đi một số bộ phận của chủ thể. Việc đó tốn thêm và có thể nói rằng nó chưa thật sự tối ưu và thông minh.

Và một điều nữa mình muốn nhấn mạnh và tốc độ xử lý của trang .bg nhanh hơn nhiều lần so với trang .ai.

Ở đây mình chỉ để đánh giá tổng quan, các bạn muốn có cảm nhận chi tiết và chính xác hơn thì trải nghiệm trực tiếp 2 trang đó nhé.

Xem thêm: Hướng dẫn Indexing Manager trong Sitecore cho Search Solr

Bình luận Facebook