Chia sẻ class code tải file VB.NET

Bài viết này chia sẻ cách tải file trong VB.NET bằng cách sử dụng Progress, WebClient. Đây là code có sẵn nên bạn tải về và nhận dụng ngay vào chương trình hoặc phần mềm của bạn.

code tải file vb.net

Code này các bạn có thể sử dụng:

  • Tải file với tiến trình
  • Sử dụng để tải nhiều tập tin cùng lúc
  • Lấy được tên tập tin, kích thước và ước lương tải về

:

Đó chính là code tải file vb.net.

Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã đọc Blog!

Xem thêm: Sắp xếp số theo thứ tự giảm dần không sai vị trí PHP

Bình luận Facebook