pp trong tiếng anh là gì?

pp trong tiếng anh là gì?

Học tiếng anh hay thấy viết tắt pp, vậy pp trong tiếng anh là gì. PP là viết tắt của Past participle nó có nghĩa là quá khứ phân từ.

Đây là một từ viết tắt trong tiếng Anh. Nó là cột 3 trong bảng liệt kê trong bảng động từ bất quy tắc. Nó là viết tắt của Past Participle (quá khứ phân từ có dạng V-ed, động từ thường) và cũng thường được viết tắt dưới dạng p.p hay PP, P.P

Trong một số hoàn cảnh, nó cũng là viết tắt của Past Perfect (thì quá khứ hoàn thành).

Xem thêm: Bao lâu thì bạn có thể trở thành Hacker?

Bình luận Facebook